Gói tiệc cuối năm

Đã đến lúc khởi động cho chuỗi tiệc tùng cuối năm. Đặt trước địa điểm tốt nhất tại Đà Nẵng với các gói khuyến mãi hấp dẫn.

Liên hệ đội ngũ sự kiện chuyên nghiệp của chúng tôi

sales@neworienthoteldanang.com
20 Dong Da street, Hai Chau district, Danang, Vietnam
(+84) 0236 3828 828
www.neworienthoteldanang.com

img12 img319 img322

Chi tiết gói khuyến mãi xem tại đây “Gói tiệc cuối năm”