Spa – MUA 01 TẶNG 01

Thư giãn nhiều hơn với những ưu đãi từ Elys Spa,

  • Mua 01 tặng 01 áp dụng cho Bài trị liệu toàn thân 90 phút
  • GIẢM 25% đối với tất cả các dịch vụ Spa

spa promotion

Liên hệ:

Elys Spa- 8th Floor

Special offers