Trung Tâm Thể Hình Cardio

Trung tâm thể hình Cardio được mở miễn phí từ 05:00 – 22:00 bao gồm máy chạy bộ, xe đạp, máy tập lưng, bụng và máy tập toàn thân hiện đại của hãng Technogym. Hãy duy trì thói quen luyện tập sức khỏe của mình trong kỳ nghỉ tại New Orient Hotel

Giờ mở cửa: 05:00 – 22:00
Địa điểm: Tầng  2

Special offers